Tarihçe

Orman Fakültesi, Bakanlar Kurulunun 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ve 1996-1997 öğretim yılında faaliyete başlamıştır.

29.05.2007 Tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunun 79. ek maddesi ile Çankırı Karatekin Üniversitesi kurulmuş ve Fakültemiz, Ankara Üniversitesine bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan üniversiteye bağlanmıştır. 

Fakültemiz Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Fakültemiz yerleşkesinin önemli bir kısmı yeşillendirilmiş, üzerinde oturma grupları oluşturularak öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmuştur. Fakültemiz araçlarının ihtiyacını karşılamak üzere açık otopark, öğrencilerimizin sportif faaliyetlerde bulunması amacıyla bir voleybol/basketbol sahası düzenlenmiştir.