• Fakülte Komisyonları

  Dr. Öğr. Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Komisyonu
  Başkan : Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
  Üye : Prof. Dr. Sedat KELEŞ
  Üye : Prof. Dr. B. Cemil BİLGİLİ
  Üye : Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
  Üye : Doç. Dr. Ender BUĞDAY

  Ders Denklik ve Yatay Geçiş Komisyonu
  Orman Mühendisliği Bölümü : Doç. Dr. Meriç ÇAKIR
  Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR
  Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
  Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur ÖZCAN
  Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burhan TİMUR
  Arş. Gör. Dr. Başak ÖZER

  Staj Değerlendirme Komisyonu
  Orman Mühendisliği Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
  Arş. Gör. Dr. Ülkü YILMAZ
  Arş. Gör. Ferhat BOLAT
  Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burhan TİMUR
  Arş. Gör. Dr. Başak ÖZER
  Arş. Gör. Dr. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ

  Koordinatörlükler
  Bologna Eşgüdüm Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Ender BUĞDAY
  Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
  Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
  Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
  Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
  Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
  Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK
  AKTS Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Ender BUĞDAY
  Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
  Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
  Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
  Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
  Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
  Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK
  ERASMUS Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Semih KUTER
  Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
  Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
  Arş. Gör. Dr. Semih EDİŞ
  Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
  Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
  Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burhan TİMUR
  Farabi Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
  Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
  Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
  Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR
  Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
  Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
  Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK
  Mevlana Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Ender BUĞDAY
  Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
  Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
  Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
  Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
  Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
  Dr. Öğr. Üyesi Gülay KARAHAN

  Üniversite Komisyon Temsilcilikleri
  Eğitim Komisyonu : Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KONDUR
  Kalite Komisyonu : Doç. Dr. Ender BUĞDAY (Orman Mühendisliği Bölümü)
  Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
  Burs Değerlendirme Komisyonu : Prof. Dr. B. Cemil BİLGİLİ
  Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
  Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
  Engelsiz Üniversite Birim Temsilcisi : Arş. Gör. Dr. Semih EDİŞ

  Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Görev Alan Temsilciler
  Ç.V. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü :
  Kirlenmiş Saha Değerlendirme ve İzleme Komisyonu  
  Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
  Arş. Gör. Dr. Semih EDİŞ