Fakülte Komisyonları

Dr. Öğr. Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Komisyonu
Başkan : Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
Üye : Prof. Dr. Sedat KELEŞ
Üye : Prof. Dr. B. Cemil BİLGİLİ
Üye : Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Üye : Doç. Dr. Ender BUĞDAY

Ders Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Orman Mühendisliği Bölümü : Doç. Dr. Meriç ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burhan TİMUR
Arş. Gör. Dr. Başak ÖZER

Staj Değerlendirme Komisyonu
Orman Mühendisliği Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
Arş. Gör. Dr. Ülkü YILMAZ
Arş. Gör. Ferhat BOLAT
Peyzaj Mimarlığı Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burhan TİMUR
Arş. Gör. Dr. Başak ÖZER
Arş. Gör. Dr. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ

Koordinatörlükler
Bologna Eşgüdüm Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Ender BUĞDAY
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Başak ÖZER
AKTS Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Ender BUĞDAY
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Başak ÖZER
ERASMUS Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Semih KUTER
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Semih EDİŞ
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burhan TİMUR
Farabi Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Başak ÖZER
Mevlana Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Ender BUĞDAY
Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Gülay KARAHAN

Üniversite Komisyon Temsilcilikleri
Eğitim Komisyonu : Doç. Dr. Yalçın KONDUR
Kalite Komisyonu : Doç. Dr. Ender BUĞDAY (Orman Mühendisliği Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
Burs Değerlendirme Komisyonu : Prof. Dr. B. Cemil BİLGİLİ
Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Engelsiz Üniversite Birim Temsilcisi : Arş. Gör. Dr. Semih EDİŞ

Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Görev Alan Temsilciler
Ç.V. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü :
Kirlenmiş Saha Değerlendirme ve İzleme Komisyonu  
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
Arş. Gör. Dr. Semih EDİŞ