Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı

 

Anabilim dalında, kentsel ve kırsal alanlarda, ev bahçesi ölçeğinden, ülkesel ölçeğe kadar çok farklı boyutlarda, peyzaj planlama ve tasarımı konularında çalışmalar yapılmaktadır. Anabilim dalında akademik personel olarak 2 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.