Orman Amenajmanı Anabilim Dalı

Orman Amenajmanı Anabilim Dalı, 1996–1997 eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü altında kurulmuştur. Daha sonra 2007 yılında kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü altında faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Orman Amenajmanı Anabilim Dalının temel çalışma alanını, toplumun ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere orman ekosistemlerinin planlanması ve onların geleceği hakkında kararlar almak oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama Teknikleri, Yöneylem Araştırması, Bilgisayar ve İstatistik gibi çağdaş bilişim teknolojileri ile diğer ormancılık disiplinlerindeki gelişmeleri takip ederek, bunları orman ekosistemlerinin planlanmasında ustalıkla kullanmak suretiyle önemli görevler üstlenen, önemli bir ormancılık disiplinidir. Orman Amenajmanı Anabilim Dalında halen 1 Profesör, 1 Doçent ve 1 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 3 öğretim elemanı hizmet vermektedir.

Orman Amenajmanı Anabilim Dalı bünyesinde: Öğrencilerin kullanımına hazır, çap ölçer (5 adet), kabuk ölçer (5 adet), boy ölçer (2 adet), pusula (5 adet), GPS (1 adet), artım burgusu (4 adet), cep stereoskopu (5 adet) ve aynalı stereoskop (2 adet) gibi malzemeler bulunmaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde olup orman amenajmanı ile ilgili derslerde veya çalışmalarda kullanılmak üzere Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı, SPSS İstatistik Programı ve yeterli sayıda üniversite internet ağına bağlı bilgisayar bulunmaktadır.

Orman Amenajmanı Anabilim Dalında şimdiye kadar tamamlanmış projeler şunlardır:

  1. Keleş, S., Anlar, H.C., Günlü, A. 2012-2013. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Orman Ekosistemlerinin Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi: Devrez Planlama Birimi Örneği (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi) 

 Orman Amenajmanı Anabilim Dalında halen yürütülen projeler şunlardır:

  1. Keleş, S., Bulut, S. 2013-2014. Değişikyaşlı Ormanların Amenajman Planlama Esasları ve ETÇAP Karar Destek Sistemine Entegrasyonu (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi) 
  2. Günlü, A., Özgün, M. 2013–2014. Landsat TM Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametrelerinin Tahmin Edilmesi (Yapraklı İşletme Şefliği Örneği) (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi)
  3. Günlü, A., Keleş, S., Ercanlı, İ., Şenyurt, M. 2014-2015. Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü-Yenice Orman İşletme Şefliği Sınırları İçerisinde Yayılış Gösteren Saf Karaçam Meşcerelerinde Uzaktan Algılama Teknolojileri İle Yaprak Alan İndeksinin Tahmin Edilmesi (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK)