Araştırma Ormanı / Sera


Araştırma Ormanı

Araştırma alanı, Çankırı ili, Eldivan ilçesi sınırları içine girmektedir. Konum itibariyle, 40° 34` 41" - 40° 20` 38" Kuzey enlemleri ile 33° 36` 00" – 33° 25` 10" Doğu boylamları arasındadır. Araştırma alanı, 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritada Çankırı H30-b2 ve G30-c3 paftalarında yer almaktadır. Orta dağlık ve dağlık arazi sınıfına giren araştırma alanı, Güney kısmında Çakmaklı Tepe (1630 m.), Kolaçsivri Tepe (1596 m.), Batı’sında Kirazlı Tepe (1485 m.), Doğu’sunda Murafa Tepe (1641 m.) ile sınırlanmıştır. Arazi içerisinde Elhamur Tepesi (1422 m.) vardır. Kuzey sınırını Kelmahmut Deresi ve Karanlık Dere, Doğu sınırının bir kısmını Lalelik sırtı, Batı sınırını Kamış Deresi oluşturmaktadır. Araştırma alanının drenaj sularını Kelmahmut Deresi, Karanlık Dere ve Kamış Deresi, Kavaklıkuz Deresi ve bunların kolları taşımaktadır.

Alanın fakülteye tahsisi 14.05.1998 tarihinde yapılmıştır. Araştırma alanı Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü, Merkez işletme Şefliği içerisinde toplamı alanı 367 ha olup, 363,5 ha ormanlık, 3,5 ha orman içi açıklıktır. Amenajman planına göre Çka-Çkc2-Çkc3- Çkcd1-Çkab3-Çkb3-ÇkÇsbc3-ÇkÇsab3-ÇkÇsa-BÇtk meşcerelerinden oluşmaktadır. Bölgede yıllık ortalama sıcaklık 10,4ºC, yıllık ortalama yüksek sıcaklık 16,6ºC, yıllık ortalama düşük sıcaklık 4,8ºC, en soğuk ay –0, 5ºC değeri ile ocak, en sıcak ay 22,4ºC ile ağustostur. Yıllık ortalama yağış 500,9mm, yıllık ortalama bağıl nem %63 tür.

Araştırma alanı Thornthwaite yöntemine göre; C1B`1sb`2 simgeleri ile gösterilen “kurak-yarı nemli, mezotermal, kışın orta derecede su fazlası olan, deniz iklim etkisine yakın” bir iklim tipine sahiptir. Araştırma alanı, tersiyere ait oligo-miosen jipsli serisinden oluşmaktadır. Bu formasyon kalın ve kırmızı renkli bir taban konglomerası ile başlar, bunu açık renkli ve aralarında jips yatakları bulunan kil ve marnlar takip eder. Jipsli serinin üst seviyeleri birçok yerde mioseni de içine alır. Eosenden sonra denizin bu bölgeden tamamen çekildiğini ve bir çöl ikliminin hüküm sürdüğünü ifade eder. Araştırma alanı bitki coğrafyası açısından incelendiğinde, Türkiye’nin üç büyük flora alanlarından biri olan İran-Turan flora bölgesinde yer almaktadır. Davis`in kareleme sistemine göre A4 karesi içinde yer almaktadır. Araştırma alnında ana tür olarak karaçam Pinus nigra Arnold. bulunmaktadır. Görülen diğer bitkiler ise şunlardır; Sarıçam (Pinus sylvestris L.), Karaçam, Ardıç (Juniperus comminis subps.nana L.), baklagiller (Leguminosae spp.), kuşburnu (Rosa canina L.), ahlat (Pirus elaeagrifolia), alıç (Creteagus monogyna L.), karaçalı (Paliurus spina- christi Mill.), meşe (Quercus L.), geven (Astragalus spp.), kekik (Tyhmus L.), böğürtlen (Rubus canescens L.), badem (Prunus dulcis Mill.), üvez (Sorbus L.), titrek kavak (Populus tremula L.), türleridir.

 

Daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

 

SERA

Sera yaklaşık 2137 m²`lik bir alan sahiptir. Uluyazı kampüsümüzde bulunmaktadır.

 

Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin süs bitkilerini tanıma ve üretimi konularındaki derslerin uygulama alanı olarak hizmet vermektedir. Bununla birlikte süs bitkilerinin üretimi üzerine araştırmalar olanak vermektedir.