Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı

 

Fakültemizin Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı, Bakanlar Kurulunun Çankırı Orman Fakültesinin kuruluşuna dair 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan dokuz anabilim dalından birisidir.

Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalının öğretim ve araştırmaları kapsamına giren başlıca konular: orman entomolojisi, orman fitopatolojisi, orman koruma ve yaban hayatı şeklindedir. Anabilim Dalının çalışmaları, orman alanlarında meydana gelen böcek ve/veya hastalıkların incelenmesi, meydana gelen zararın önlenmesi, orman yangınlarının önlenmesi, orman alanlarında bulunan yaban hayvanları gibi konular ele alınmaktadır.

Anabilim Dalı bünyesinde, çeşitli proje, araştırma ve incelemeler sonucu elde edilen böcek ve hastalık etmeni türlerinin teşhis edilerek muhafaza edildiği "Orman Koruma Laboratuvarı" bulunmaktadır.

Anabilim Dalımızda görev yapan öğretim elemanları şunlardır:
  • Doç. Dr. Yalçın KONDUR (Anabilim Dalı Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY

 Anabilim Dalımız, 1996-1997 öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Anabilim dalımız 2002 yılında ilk yüksek lisans öğrencisini alarak yüksek lisans eğitimine başlamıştır.