Orman Botaniği Anabilim Dalı

Çankırı Orman Fakültesi, Bakanlar Kurulunun 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Fakülte, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamış ve 2000 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

07.02.1997 tarihinde Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Gökhan ABAY, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı (Botanik Alanı)´nda Doktora Programına girerek 2001 yılında "Doktor" unvanını almaya hak kazanmıştır. 2004 yılında "Yardımcı Doçent" kadrosuna atanarak Orman Botaniği Ana Bilim Dalı’nın ilköğretim üyesi olmuştur. 2007 yılında da Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. 2008 yılı Aralık ayında Doçent unvanını alan Abay, 2014 yılı Ocak ayında da Profesör kadrosuna atanmıştır. 2014 yılının Kasım ayında; Çankırı karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Botaniği Anabilim Dalından, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalına geçmiştir.

Daha sonra, Orman Botaniği Anabilim Dalında, 27.07.2009 tarihinde Araştırma Görevlisi olarak Gamze ERTUĞRUL göreve başlamış olup, Bitki Sistematiği ve Etnobotanik konularında Doktora çalışmasını halen sürdürmektedir. Orman Botaniği Ana Bilim Dalına 11.05.2012 tarihinde Yrd. Doç. Dr. olarak Serhat URSAVAŞ atanmış olup tohumsuz bitkiler grubundan karayosunlarının sistematiği konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Serhat URSAVAŞ, Kızıldağ Milli Parkında Cinclidotuscinsine ait yeni bir karayosunu türü bulmuştur. Bulunan bu türe, 2010 yılında Bolu`da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Efe`nin anısına "Cinclidotus asumaniae" adını vermiştir.

Orman Botaniği Anabilim Dalında: Orman Botaniğine Giriş, Angiospermae, Gymnospermae, Ağaç Fizyolojisi, Diri Örtü, Bitkisel Biyoçeşitlilik, Odun Dışı Orman Ürünleri Lisans Dersleri olarak verilmekte olup, bunun yanında Lisansüstü dersler de verilmektedir.

Orman Botaniği Anabilim Dalında halen bir Doçent, bir Doktor Öğretim Üyesi ve bir Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Laboratuvar

Orman Botaniği Anabilim Dalı bünyesindeki Orman Botaniği Laboratuarında:  Öğrencilerin kullanımına hazır 10 adet LEICA CME Işık mikroskobu, 1 adet OLYMPUS CX21 Işık mikroskobu, 1 adet OLYMPUS CHK Işık mikroskobu, 1 adet OLYMPUS BX50 Işık mikroskobu, 1 adet LEICA EZ4HD stereo mikroskop ve 1 adet LEICA S6T stereo mikroskop bulunmaktadır. Bunun yanında, hazırlanan preparattaki örneklerin fotoğraflanmasının yapılabileceği bilgisayara bağlı 1 adet OLYMPUS SZ40 stereo ve 1 adet OLYMPUS CX31 ışık mikroskobu bulunmaktadır. Ayrıca Lisansüstü öğrencilerinin araştırma yapabilecekleri üniversite internet ağına bağlı 1 adet bilgisayar bulunmaktadır.


Araştırma Projeleri

Orman Botaniği Anabilim Dalında şimdiye kadar tamamlanmış projeler şunlardır:

  1. Çetin, B., Abay, G. 1997-2000. Kastamonu Çevresi (Ilgaz Dağı Milli Parkı-Araç-Kurşunlu) Karayosunları (Musci) Flora ve Ekolojisi (Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 97-12-00-01)
  2. Abay, G., Çetin, B., Uyar, G., Keçeli, T. 2004-2007. Kaçkar Dağları Bryofit Florası (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, TBAG-2404 (104T014) nolu proje)  
  3. Abay, G., Gül, E., Ursavaş, S. 2010-2013. Çankırı-Korubaşı Tepe ve Civarı Jipsli Alanlardaki Karayosunları (Bryophyta)´nın İklim ve Toprak Etkileşiminin İncelenmesi (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi)  
  4. Abay, G., Demirtaş, İ., Yağlıoğlu, M.Ş. 2013-2014. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. ve Tortella tortuosa(Hedw.) Limpr. karayosunu ekstraktlarının HeLa ve C6 hücrelerine karşı antiproliferatif etkileri (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi)
  5. Keçeli, T., Abay, G. 2011-2014. Fındıklı (Rize) ve Çevresinin Ciğerotları (Marchantiophyta) ve Boynuzotları (Anthocerotophyta) Florası (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi)  
  6. Ursavaş, S., Gündüz, N.,. 2013-2014. Alpsarı Göleti ve Civarı (Çankırı) Karayosunu Florası (Destekleyen Kuruluş: Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi BAP)
  7. Boz, T. Ursavaş, S.. 2014-2015. Antalya İli Alanya İlçesi Delice Çayı Karayosunu Florası (2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri) (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK )

 

 

Orman Botaniği Anabilim Dalında halen yürütülen projeler şunlardır:

  1. Keçeli, T., Ursavaş, S.. 2015-2017. Kocaçay Deltası, İğneada ve Acarlar Longoz Ormanlarının Briyofit Florası (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 115Z364 Nolu proje)
  2.  2. Ören, M.Ursavaş, S.. 2014-2016. Doğu Küre Dağları Briyofit Florası (Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 114Z149 Nolu proje)