Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

 

Toprak ilmi ve Ekoloji Anabilim Dalında; bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent ve dört araştırma görevlisi görev yapmaktadır.


Anabilim dalımızda, Toprak oluşumu, toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve bu özelikler arasındaki etkileşimler; toprak, iklim, topografya ve bitki örtüsü arasındaki ilişkiler; toprağın karasal ekosistemler içerisinde pedon ölçeğinden küresel ölçeğe değin farklı ölçeklerdeki fonksiyonunun anlaşılmasına yönelik dersler verilmekte ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.
 

 

Anabilim dalımızda;

Toprak Erozyonu
Çölleşme
Toprak Fiziği ve Fizikokimyası
Toprak Verimliliği
Toprak Biyolojisi
Toprak Kirliliği
Toprak Yönetimi
Toprak Oluşumu
Toprak-Bitki-Su İlişkileri
Toprak-Bitki-İklim etkileşiminin farklı zaman ve mekân ölçeklerinde modellenmesi

 

Başta orman ekosistemleri olmak üzere karasal ekosistemlerin parsel, havza ve küresel ölçeğe değin farklı zaman ve mekân ölçeklerinde modellenmesi olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapılmakta, eğitim verilmekte ve devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektöre danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Anabilim dalımızda uygulamalı derslerde kullanılan toprak, bitki ve su analizlerinin yapıldığı üç adet laboratuar bulunmaktadır.

 

Bu laboratuarlarda öğrencilerimiz derslerin sorumlusu ve danışmalar gözetiminde ve teorik derslerde anlatılan bilgiler ışığında temel toprak özelliklerinin (toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri) analizlerini bizzat kendileri yapmakta ve elde ettikleri sonuçları değerlendirip yorumladıkları raporlar hazırlamaktadırlar.

 

Bazı derslerde; toprak özelikleri, bitki örtüsü karakteristikleri, topografya ve iklim arasındaki etkileşimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için öğrencilerimize arazi çalışmaları yaptırılmakta ve bu çalışmalardaki gözlem ve incelemelerini içeren raporlar hazırlatılmaktadır.

Anabilim Dalı Akademik Personelinin Yürütücü Olduğu /Görev Aldığı Projeler (Son 5 Yıl)

Projenin adı

Destekleyen kurum

Yürütücü ve yardımcı
araştırmacılar

Bitiş tarihi

Toprak Morfolojik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğin Tahmini

Çankırı Karatekin
Üniversitesi BAP Birimi

Prof. Dr. Sabit Erşahin
Dr. Öğrencisi Gülay Karahan

2014

Yarı-kurak Alanlarda Çölleşme Risk Haritasının Oluşturulması: Çankırı- Sarıkaya Örneği

Çankırı Karatekin
Üniversitesi BAP Birimi

Prof. Dr. Sabit Erşahin
Dr. Öğrencisi Ebru Gül

2015

Toprak İskeleti ile Bor Hareketi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TÜBİTAK (3001)

Doç. Dr. Hasan Sabri Öztürk, Prof. Dr. Sabit Erşahin, Dr Öğrencisi Güntülü Kurşun

2015

Yarı-Kurak Alanlarda Bitki Tür Zenginliği ve Çeşitliliği ile Çölleşme Eğilimi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Çankırı- Eldivan Örneği

TÜBİTAK (3001)

Yrd. Doç. Dr. Melda Dölarslan, Prof. Dr. Sabit Erşahin, Arş.Gör. Ebru Gül

2015

Toprak Suyunun Doymuş ve Doymamış Hidrolik İletkenliğinin Klorun birebir yer değiştirme testleri  (miscible displacment tests) ile ölçümü, karakterizasyonu ve matematiksel ifadesi

TÜBİTAK (1001)

Prof. Dr. Sabit Erşahin, Doç. Dr. Tayfun Aşkın, Doç. Dr. Damla Bender Özenç, Doç. Dr. Ceyhan Tarakçıoğlu,  Yrd. Doç. Dr. Turgut Kutlu, Yrd. Doç. Dr. Kürşat Korkmaz, Arş. Gör. Seval Sünal.

2010

Farklı Sıklıktaki Gürgen (Carpinus Betulus L.) Meşcerelerinde Ayrışma (Destekleyen Kuruluş:

İstanbul Üniversitesi BAP (31748)

Karaöz, Ö.M., 
Yrd. Doç Dr. Meriç Çakır
Akburak, S..

2014

Bir sarıçam+karaçam karışık meşceresinde örtü yangınını takiben toprak özelliklerindeki değişimin belirlenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP Birimi

Doç.Dr. Sema CAMCI ÇETİN
Y. Lisans Öğrencisi Aziz Emre YILMAZ

 

2014

 

 Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalının Lisansüstü Dersleri

Çevre Biyofiziği I

Toprak Fizikokimyası I

İleri Toprak Fiziği

Toprak Enzimleri ve Madde Döngüleri

Jeoistatistik I

Kompost Yapım Tekniği

Jeoistatistik II

Bilimsel Makale Yazım ve Sunuş Tekniği

Pedoloji I

Veri Toplama ve Analizi

Pedoloji II

Çevre Biyofiziği II

Toprak Süreçlerinin Modellenmesi

Toprak Fizikokimyası II

Toprak Biyolojisi

Çevre Modellemesi

Toprak Kirliliği

 

Anabilim Dalının Öğretim Elemanları

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Meriç ÇAKIR

Unvanı

Adı Soyadı

Dahili Telefon

E-mail

Prof. Dr.

Sabit Erşahin

3251

acapsu@sabitersahin.com

Doç. Dr.

Meriç Çakır

3295

mericcakir@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Ebru Gül

3275

ebru@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Dr. 

Seval Sünal

3276

sevalsunal@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Ülkü Dikmen

3276

ulkudikmen@karatekin.edu.tr

Arş. Gör.

Uğur KEZİK

 

ugurkezik@karatekin.edu.tr