Dekan


Prof. Dr. M. Nuri ÖNER

Dekan

Sevgili öğrenciler/öğrenci adayları, değerli meslektaşlarım

Karasal ekosistemlerin önemli bir kısmını oluşturan ormanlar insanlığın varlığını devam ettirebilmesi için son derece önemlidir.  Bu bağlamda, orman ürünlerinin ve orman ekosistem servislerinin insan hayatındaki önemi dikkate alınarak Dünyada ve Ülkemizde Orman Fakülteleri kurulmuştur.  Ormancılık Biliminin konusu sadece orman ekosistemi olmayıp, orman ekosistemini etkileyen bütün unsurları ve bu unsurlar ile ormanlar arasındaki etkileşimleri de inceleyen bir bilim dalıdır.  Geçmişte başta Almanya, ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün dünyada en saygın ve temel meslekler arasında yer alan Ormancılık bilimine olan ihtiyaç, özellikle son zamanlarda giderek önem kazanan küresel olaylar (iklim değişimi, artan kuraklık ve ekstrem iklim olayları) insan-çevre ilişkilerinin giderek bozulması nedeniyle daha da artmıştır. 

Bilimsel Çalışmalar, sürdürülebilir ülke kalkınmasının "Orman kaynaklarının dikkatli ve dengeli şekilde yönetilmesi, korunması ve geliştirilmesi ile mümkün olacağını göstermiştir. Orman Fakültesi mezunları, orman ve insan arasındaki hassas dengenin korunması ve orman ekosistem servislerinin en verimli düzeyde kuşaklar boyu devam ettirilebilmesi gibi önemli sorumluluklar yüklenmişlerdir. 

"Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi" adı ile 1995 yılında Çankırı`da kurulmuş olan Fakültemiz, daha sonra 2007 yılında kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlanmış ve adı "Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi" olarak değiştirilmiştir. Fakültemiz gelişen dünyada kendisine verilmiş olan sorumluluğun bilinciyle hareket ederek fiziki, idari ve akademik altyapısını hızla tamamlamıştır.  Halen iki bölüm altında 12 anabilim dalında 7 Profesör, 7 Doçent, 14 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Okutman ve 13 Araştırma Görevlisi ile hizmet verilmektedir.  Gelişen ve değişen şartlar gereği akademik kadromuzu ve teknik alt yapımızı daha da güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Fakültemiz bünyesinde bulunan Orman Mühendisliği bölümü 2000 yılından, Peyzaj Mimarlığı bölümü ise 2018 yılından beri mezun vermekte olup, mezunlarımızın önemli bir kısmı açılan sınavlarda başarılı olarak kamu kadrolarına yerleştirilmişlerdir. Ayrıca çok sayıda mezunumuz özel sektörde başarılı olmuş hatta kendi işlerini kurmuşlardır. Bu başarıda Fakültemizdeki eğitim kalitesinin payı büyüktür. Bu yüksek eğitim kalitesinin sağlanmasında, Orman Mühendisliği bölümündeki nitelikli akademisyenlerimiz tarafından teknik donanımın (laboratuvarlar, atölyeler vb.) etkin şekilde kullanılması ve öğrencilerimizin kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri ana faktördür.

Fakültemize bağlı Peyzaj Mimarlığı bölümü akademik yapılanmasını tamamlamış olup 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Tıpkı Orman Mühendisliği bölümünde olduğu gibi bu bölümümüzde de son derece iyi yetişmiş ve deneyimli akademisyenler görev yapmaktadır. Öğrencilerimizin uygulama gerektiren derslerini yapabilecekleri iki dönüm genişliğinde tam otomatik bir sera tamamlanmış ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Peyzaj Mimarlığı eğitiminin gerektirdiği birçok uygulamayı öğrencilerimiz bu serada bizzat kendileri gerçekleştirebileceklerdir. 

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet göstermekte olan Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Dil Öğrenme Merkezinde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerine yönelik uluslararası düzeyde eğitim verilmekte olup; bu olanak bütün öğrencilerimize açıktır. Bu dil merkezimiz, öğrencilerimizin Erasmus gibi uluslararası değişim programlarına hazırlanmasında son derece etkili ve faydalı olmaktadır. Birçok öğrencimiz bu merkezde öğrendikleri yabancı dil sayesinde daha sonra gerek yurt içi gerekse yurt dışında önemli etkinlik ve görevlerde yer alabilmişlerdir.      

Fakültemiz, gelişen ve değişen ülke ve dünya şartlarını takip ederek eğitim-öğretim ve bilimde, dinamik bir kalite seviyesini yakalamayı ve alanında öncü olmayı hedeflemektedir. Türk Yüksek Öğretim Sisteminin Reformu olarak bilinen Bologna Kriterlerinin öngördüğü eğitim sistemini tam anlamıyla uygulayan Fakülteler arasında olmamız, bu alanda öncü kurum olma yönündeki kararlılığımızı yansıtmaktadır.  Akademik kadromuzun yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini büyük oranda karşılamakta ve eğitim-öğretim ve bilimde kalitenin artırılması yönündeki her türlü çalışmayı ve faaliyeti desteklemekteyiz. Ormancılık mesleğinde geleceğin sigortası olan genç bilim insanlarının yetiştirilmesi de ana hedeflerimiz arasındadır. Fakültemizde Öğretim üyeliği görevi için gerekli tüm aşamalar, Fakültemizden mezun bütün öğrencilerimize eşit koşullarda açıktır. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Orman Mühendisliği Anabilim Dalında halen 96 Yüksek Lisans ve 22 Doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Yine Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında halen 58 Yüksek Lisans öğrencisi eğitim görmektedir. Ayrıca, pek çok öğretim üyemiz disiplinlerarası Tarım ve Yaşam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ile Yaban Hayatı Tezli Yüksek Lisans programlarında görev almaktadır. 

Fakültemiz, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip, etkili düşünebilen, yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, bilgiye dayalı kıyaslama yapabilen ve analitik düşünebilen mezunlar yetiştirmenin yanında; bilime yaptığı katkılarla ulusal ve uluslararası camiada saygın bir yere sahip örnek bir kurum olmayı hedeflemektedir.