Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

Çankırı Orman Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı, Orman Mühendisliği Bölümü’nde yer alan dokuz anabilim dalından biridir. Orman Mühendisliği Bölümü 1996-1997 eğitim-öğretim yılında öğretim faaliyetine başlamış ve 2000 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Anabilim Dalımız lisansüstü eğitimine, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde 2010 yılında başlamıştır.

Anabilim Dalının başlıca çalışma konuları; orman yolları planlama; yapım ve bakım teknikleri; orman yolları sanat yapıları; ormancılıkta mekanizasyon; ormancılıkta ölçme, harita bilgisi ve kadastro çalışmaları; ormancılık iş bilgisi ve ergonomi; ormanların işletmeye açılması; ormancılıkta bölmeden çıkarma ve transport teknikleri; orman transport planları; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve ormancılık uygulamaları olarak sıralanabilir.

Anabilim Dalının Lisans Dersleri

Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ormancılıkta Ölçme ve Harita Bilgisi
Orman Yolları
Ormancılık Transport Tekniği
Ormancılık İş Bilgisi
Orman İnşaat Bilgisi
Ormancılıkta Mekanizasyon

Anabilim Dalının Lisansüstü Dersleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Ormancılık Uygulamaları

Orman İşçiliği ve Ergonomi
Orman Yolları Planlama, Yapım ve Bakım Teknikleri
Orman Yolları Sanat Yapıları
Ormancılık İş Makineleri
Ormancılıkta Üretim, Taşıma ve Depolama Teknikleri
Orman Hasat Zararlarını Azaltıcı Transport Planlaması
Ormancılık Üretim Çalışmalarının Çevresel Zararları
Matlab ile UA’da Görüntü İşleme Teknikleri
CBS’de Veri Madenciliği

Anabilim dalında görevli öğretim elemanları

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ender BUĞDAY

Unvanı

Adı- Soyadı

Dahili Telefon

E-Mail

Doç. Dr.

Ender BUĞDAY 3310 ebugday@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Semih KUTER

3286

semihkuter@karatekin.edu.tr