Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

Ülkemizde  Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalının kökeni Yüksek Ziraat Enstitüsüne bağlı Orman Fakültesi içinde 1934 yılında kurulan "Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Enstitüsüne" kadar gitmektedir. 1948 yılında Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesi`ne bağlanmasıyla Enstitü, Kürsü adını almış, 1977 yılında Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Kürsüsü bölünmüş ve bugünkü Ormancılık Ekonomisi, Ormancılık hukuku, Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dallarının temelleri atılmıştır. Fakültemizde bu bilim dalları Orman Ekonomisi Anabilim Dalının altında yer almaktadır.

Orman Ekonomisi Anabilim Dalı`nın bilimsel ilgi alanı; orman kaynaklarıyla ilgili tüm ekonomik ve sosyal oluşumlar, ormancılığın içerdiği bütün işlevlerin ekonomik ve sosyal çözümlemeler, orman kaynaklarıyla etkileşim içinde bulunan tüm sektörel gelişmeler, pazarı olan ya da olmayan ormancılık mal ve hizmetlerin değerlerinin belirlenmesi ve pazarlanması, sosyal ormancılıktan ağaçlandırma-çevre-yangın ekonomisine kadar uzanan çok çeşitli konulardan oluşmaktadır.

Fakültemizin Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Bakanlar Kurulunun Çankırı Orman Fakültesinin kuruluşuna dair 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan dokuz anabilim dalından birisidir ve 1996-1997 öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Anabilim dalımız 2002 yılında ilk yüksek lisans öğrencisini alarak yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

 Anabilim Dalının Lisans Dersleri

DERS KOD

Dersin Adı

AKTS

T

U

HDS

Z/S/BD

F/Ü

Dönem

ORM109

Ormancılık Tarihi

3

2

0

2

S

F

Güz

ORM110

Ormancılıkta Halkla İlişkiler

6

2

0

2

S

F

Bahar

ORM213

Ormancılıkta Pazarlama

3

2

0

2

S

F

Güz

ORM218

Ormancılık Muhasebesi

6

2

2

4

S

F

Bahar

ORM317

Sosyal Ormancılık

3

2

0

2

S

F

Güz

ORM323

Yeşil Ekonomi

5

2

0

2

S/BD

Ü

Güz

ORM325

Çevre Hukuku

6

2

0

2

S/BD

Ü

Güz

ORM405

Ormancılık Hukuku

4

2

0

2

Z

 

Güz

ORM406

Ormancılık Politikası ve Yönetimi

6

2

0

2

Z

 

Bahar

ORM407

Orman İşletme Ekonomisi

5

2

1

3

Z

 

Güz

ORM419

Orman Kadastrosu

6

2

2

4

S

F

Güz

ORM420

Serbest Ormancılığın Temel Esasları

6

2

2

4

S

F

Bahar

ORM425

Orman Kaynakları Ekonomisi

3

2

0

2

S

F

Güz

 

Anabilim Dalının Yüksek Lisans Dersleri

DERS KOD

Dersin Adı

ORM501

Dünya Ekonomisinde Ormancılık

ORM502

Ormancılıkta Proje Değerlendirme

ORM503

Ormancılıkta Sosyal Analiz

ORM504

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma

ORM504

Ormancılık Politikasının Formüle Edilmesi

ORM543

Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş

ORM564

Devlet Ormanlarında Verilen İzinler

ORM565

Doğal Kaynaklar Hukuku

ORM566

Orman Kadastro Hukuku

ORM578

Orman-Toplum İlişkileri

ORM579

Orman Korumada Uluslararası Yaklaşımlar

 

Anabilim Dalının Doktora Dersleri

DERS KOD

Dersin Adı

ORM605

İleri Ormancılık Politikası

ORM606

Orman Değerlerinin Belirlenmesi

ORM627

Karşılaştırmalı Ormancılık Hukuku

ORM628

Türkiye’de Ormanlardan Yararlanmanın Hukuki Esasları

 

Anabilim Dalının Öğretim Elemanları

 Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Üstüner BİRBEN

Unvan

Adı-Soyadı

Dahili Telefon

E-mail

Prof. Dr.

Sezgin ÖZDEN

3261

ozden@karatekin.edu.tr

Doç. Dr.

Üstüner BİRBEN

3263

birben@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Hasan Emre ÜNAL

3310

 hemre@karatekin.edu.tr