• İş Akış Şemaları

  Fakültemiz İş-Akış Şemaları güncellenmekte olup kısa bir süre içerisinde tüm akış şemaları bu sayfada yer alacaktır.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

  Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri Akış Şeması
  Fakülte Kurulu  İşlemleri Akış Şeması
  Fakülte Yönetim Kurulu İşlemleri Akış Şeması
  Akademik Genel Kurul  İşlemleri Akış Şeması
  Kongre, Konferans, Sempozyum, Seminer, Kurultay, Çalıştay, Panel vb. Düzenlemeİşlemleri Akış Şeması
  Bölüm Kurulması
  Anabilim Dalı Kurulması
  Ders Dağılımı Hazırlama İşlemleri
  Profesör Temsilcisi, Doçent Temsilcisi, Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Seçimi (Fakülte Yönetim Kurulu)
  Profesör Temsilcisi, Doçent Temsilcisi, Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Seçimi (Fakülte Kurulu)
  1416 Sayılı Kanuna Göre Öğretim  Elemanı  Yetiştirme Programı
  Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı
  Sınav Programı Hazırlama İşlemleri
  Kayıt Yenileme Ders Seçme İşlemleri
  Ders Muafiyeti İşlemleri
  Kayıt Dondurma İşlemleri
  Kayıt Silme İşlemleri
  Öğrenci Staj İşlemleri
  Özel Öğrenci İşlemleri
  Öğrenci Disiplin İşlemleri
  Burs İşlemleri
  Yatay Geçiş İşlemleri
  Kısmi Zamanlı  Öğrenci Çalıştırma İşlemleri
  Öğrenci Temsilci Seçimi
  Erasmus Programı Giden Öğrenci
  Erasmus Programı Gelen Öğrenci
  Farabi Mevlana Giden Öğrenci
  Farabi Mevlan Gelen Öğrenci
  Sınav Notuna İitiraz İşlemleri
  Öğretim Üyesi Dısında Öğretim Elemanı Alımı İşlemleri
  Yıllık İzin Kullanımı
  Hastalık İzni Kullanımı
  Mazeret İzni Kullanımı
  Aylıksız İzin Kullanımı
  Kurum Dışı Görevlendirme İşlemleri
  Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanının Görev Süresinin Uzatılması İşlemleri
  Doktor Öğretim Üyelerinin Görev Süresinin Uzatılması İşlemleri İş Akış Şeması
  Bölüm, Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri
  Personel  Disiplin İşlemleri
  Ders Telafisi İşlemleri
  Gelen-Giden Evrak İşlemleri
  Arşiv Hizmetleri İşlemleri
  Stratejik Plan Hazırlama İşlemleri
  Bina ve Tesislerin Bakım-Onarımı İş Akış Şeması
  Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması
  Döner Sermaye İşlemleri İş Akış Şeması
  Ek Ders İşlemleri İş Akış Şeması
  Fazla Mesai İşlemleri İş Akış Şeması
  İkinci Öğretim Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
  Formasyon İşlemleri İş Akış Şeması
  Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
  Makine-Teçhizat Bakım-Onarım İşlemleri İş Akış Şeması
  Doğrudan Temin ile Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması
  SGK İşlemleri İş Akış Şeması
  Yolluk İşlemleri İş Akış Şeması
  Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akış Şeması
  Haftalık Ders Programı Hazırlama İşlemleri