• Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

  Çankırı Orman Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı, Orman Mühendisliği Bölümü’nde yer alan dokuz anabilim dalından biridir. Orman Mühendisliği Bölümü 1996-1997 eğitim-öğretim yılında öğretim faaliyetine başlamış ve 2000 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Anabilim Dalımız lisansüstü eğitimine, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde 2010 yılında başlamıştır.

  Anabilim Dalının başlıca çalışma konuları; orman yolları planlama; yapım ve bakım teknikleri; orman yolları sanat yapıları; ormancılıkta mekanizasyon; ormancılıkta ölçme, harita bilgisi ve kadastro çalışmaları; ormancılık iş bilgisi ve ergonomi; ormanların işletmeye açılması; ormancılıkta bölmeden çıkarma ve transport teknikleri; orman transport planları; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve ormancılık uygulamaları olarak sıralanabilir.

  Anabilim Dalının Lisans Dersleri

  Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri
  Ormancılıkta Ölçme ve Harita Bilgisi
  Orman Yolları
  Ormancılık Transport Tekniği
  Ormancılık İş Bilgisi
  Orman İnşaat Bilgisi
  Ormancılıkta Mekanizasyon

  Anabilim Dalının Lisansüstü Dersleri
  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Ormancılık Uygulamaları

  Orman İşçiliği ve Ergonomi
  Orman Yolları Planlama, Yapım ve Bakım Teknikleri
  Orman Yolları Sanat Yapıları
  Ormancılık İş Makineleri
  Ormancılıkta Üretim, Taşıma ve Depolama Teknikleri
  Orman Hasat Zararlarını Azaltıcı Transport Planlaması
  Ormancılık Üretim Çalışmalarının Çevresel Zararları
  Matlab ile UA’da Görüntü İşleme Teknikleri
  CBS’de Veri Madenciliği

  Anabilim dalında görevli öğretim elemanları

  Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ender BUĞDAY

  Unvanı

  Adı- Soyadı

  Dahili Telefon

  E-Mail

  Doç. Dr.

  Ender BUĞDAY 3310 ebugday@karatekin.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi

  Semih KUTER

  3286

  semihkuter@karatekin.edu.tr