Ormancılıkta İstatistik Yöntemleri Uygulaması

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 2’inci sınıf öğrencileri Doç. Dr. İlker ERCANLI ve Dr. Ferhat BOLAT eşliğinde, ORM211 Ormancılıkta İstatistik Yöntemleri dersi kapsamında Eldivan mevkiinde bulunan yapay karaçam meşcerelerinde arazi uygulamalarını gerçekleştirdiler. 10×10 ve 10×20 m boyutlarında ikişer adet örnek birimde göğüs çapı 8 cm’den büyük tüm ağaçlarda çap, boy, kabuk kalınlığı ve 3 ağaçta yaş ölçümleri yapılmıştır. Öğrencilere, teorik derste edindikleri temel istatistik bilgileri (aritmetik ortalama, varyans, standart hata vb. ) kullanarak ölçümlerdeki hassasiyet düzeyini belirleme, örnekledikleri karaçam alanlarını tanımlama ve yorumlama, ayrıca doğal ve yapay karaçam meşcerelerindeki yapısal farklılıkları ortaya koyabilme becerileri kazandırılmıştır. Ayrıca, ilgili öğrenciler bu etkinlik kapsamında modern cihazları tanıma ve kullanma imkânı bulmuşlardır.

Yayınlanma Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi