• Silvikültür Anabilim Dalı

  Silvikültür

  Silvikültür terimi ormancılık biliminin öncülerinden von Heinrich Cotta tarafından 1817 yılında Dresden’de yayınlanan “Anweisung zum Waldbau” (”Silvikültür için Talimatlar”) adlı eserde ilk kez kullanılmıştır. Latince orman anlamına gelen “Silva” ve yetiştirme karşılığı kullanılan “Kultura” kelimelerinden oluşan “Silvikültür” terimi, “orman yetiştirme” anlamına gelir ve bugün dilimize yerleşmiştir.

  Silvikültürün bilimsel tanımı

  Silvikültür; ormanların yetişme ortamının gerektirdiği ekolojik, biyolojik ve sosyolojik temeller üzerinde, süreklilik ilkesine uygun ve planlı olarak işletilmesi, bakımı, gençleştirilmesi, varlıklarının olduğu şekliyle veya yaşamsal yapısına uygun olarak devam ettirilmesi, uygun ağaçlandırma teknikleriyle yeni ormanların kurulma ve ormandaki biyolojik çeşitliliğin yönetimiyle uğraşan bir bilim dalıdır.

  Silvikültürün ana çalışma alanları:

  Silvikültürün Temel Esasları

  Silvikültür Tekniği

  Orman Bakımı

  Tohum ve Fidanlık Tekniği

  Ağaçlandırma Tekniği

  Kent Ormancılığı

  Silvikültürel Planlama

  Orman Ağaçları Islahı

  Tohum Teknolojisi

  Endüstriyel Ağaçlandırma

   

   “Silvikültür, ormanın büyümesini yönlendiren bir bilim olup, doğaya karşı değil doğayla birlikte hareket eder

  Silvikültürün önemli faaliyetlerinden biri, orman içerisindeki meşcerelere bakım kesimleri altında yaptığı doğrudan müdahalelerdir. Bakım çalışmalarıyla ormanın üretim yeteneği değiştirilebilir. Yandaki gövde kesitinde; başlangıçtan itibaren sık olarak yetişmiş bir Sarıçam (Pinus sylvestris L.) meşceresinde yapılan aralama müdahalesinin etkisi görülmektedir. Kesit incelendiğinde görüldüğü gibi, ağaçların aralamaya tepkisi sonucu yıllık halka genişlikleri gözle fark edilir ölçüde artmıştır..

  Ormanın doğal yolla gençleştirilmesi bir ormancı için en güzel ve en mutluluk verici olaydır

  Prof.Dr. Hans Leıbundgut (1909-1993) (Silvikültürün öncülerinden)

   

  Anabilim dalında görevli öğretim elemanları

  Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. M. Nuri ÖNER

  Unvanı

  Adı- Soyadı

  Dahili Telefon

  E-Mail

  Prof. Dr.

  M. Nuri ÖNER

  3257

  nurioner@karatekin.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi

  Bora İMAL

  3278

  bimal@karatekin.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi

  Figen ÇAKIR

  3289

  figencakir@karatekin.edu.tr

  Arş. Gör.

  Özlem EKEN

  3253

  ozlemeken@karatekin.edu.tr