• Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

   

  Toprak ilmi ve Ekoloji Anabilim Dalında; bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent ve dört araştırma görevlisi görev yapmaktadır.


  Anabilim dalımızda, Toprak oluşumu, toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve bu özelikler arasındaki etkileşimler; toprak, iklim, topografya ve bitki örtüsü arasındaki ilişkiler; toprağın karasal ekosistemler içerisinde pedon ölçeğinden küresel ölçeğe değin farklı ölçeklerdeki fonksiyonunun anlaşılmasına yönelik dersler verilmekte ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.
   

   

  Anabilim dalımızda;

  Toprak Erozyonu
  Çölleşme
  Toprak Fiziği ve Fizikokimyası
  Toprak Verimliliği
  Toprak Biyolojisi
  Toprak Kirliliği
  Toprak Yönetimi
  Toprak Oluşumu
  Toprak-Bitki-Su İlişkileri
  Toprak-Bitki-İklim etkileşiminin farklı zaman ve mekân ölçeklerinde modellenmesi

   

  Başta orman ekosistemleri olmak üzere karasal ekosistemlerin parsel, havza ve küresel ölçeğe değin farklı zaman ve mekân ölçeklerinde modellenmesi olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapılmakta, eğitim verilmekte ve devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektöre danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

  Anabilim dalımızda uygulamalı derslerde kullanılan toprak, bitki ve su analizlerinin yapıldığı üç adet laboratuar bulunmaktadır.

   

  Bu laboratuarlarda öğrencilerimiz derslerin sorumlusu ve danışmalar gözetiminde ve teorik derslerde anlatılan bilgiler ışığında temel toprak özelliklerinin (toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri) analizlerini bizzat kendileri yapmakta ve elde ettikleri sonuçları değerlendirip yorumladıkları raporlar hazırlamaktadırlar.

   

  Bazı derslerde; toprak özelikleri, bitki örtüsü karakteristikleri, topografya ve iklim arasındaki etkileşimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için öğrencilerimize arazi çalışmaları yaptırılmakta ve bu çalışmalardaki gözlem ve incelemelerini içeren raporlar hazırlatılmaktadır.

  Anabilim Dalı Akademik Personelinin Yürütücü Olduğu /Görev Aldığı Projeler (Son 5 Yıl)

  Projenin adı

  Destekleyen kurum

  Yürütücü ve yardımcı
  araştırmacılar

  Bitiş tarihi

  Toprak Morfolojik Özelliklerinden Doygun Hidrolik İletkenliğin Tahmini

  Çankırı Karatekin
  Üniversitesi BAP Birimi

  Prof. Dr. Sabit Erşahin
  Dr. Öğrencisi Gülay Karahan

  2014

  Yarı-kurak Alanlarda Çölleşme Risk Haritasının Oluşturulması: Çankırı- Sarıkaya Örneği

  Çankırı Karatekin
  Üniversitesi BAP Birimi

  Prof. Dr. Sabit Erşahin
  Dr. Öğrencisi Ebru Gül

  2015

  Toprak İskeleti ile Bor Hareketi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  TÜBİTAK (3001)

  Doç. Dr. Hasan Sabri Öztürk, Prof. Dr. Sabit Erşahin, Dr Öğrencisi Güntülü Kurşun

  2015

  Yarı-Kurak Alanlarda Bitki Tür Zenginliği ve Çeşitliliği ile Çölleşme Eğilimi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Çankırı- Eldivan Örneği

  TÜBİTAK (3001)

  Yrd. Doç. Dr. Melda Dölarslan, Prof. Dr. Sabit Erşahin, Arş.Gör. Ebru Gül

  2015

  Toprak Suyunun Doymuş ve Doymamış Hidrolik İletkenliğinin Klorun birebir yer değiştirme testleri  (miscible displacment tests) ile ölçümü, karakterizasyonu ve matematiksel ifadesi

  TÜBİTAK (1001)

  Prof. Dr. Sabit Erşahin, Doç. Dr. Tayfun Aşkın, Doç. Dr. Damla Bender Özenç, Doç. Dr. Ceyhan Tarakçıoğlu,  Yrd. Doç. Dr. Turgut Kutlu, Yrd. Doç. Dr. Kürşat Korkmaz, Arş. Gör. Seval Sünal.

  2010

  Farklı Sıklıktaki Gürgen (Carpinus Betulus L.) Meşcerelerinde Ayrışma (Destekleyen Kuruluş:

  İstanbul Üniversitesi BAP (31748)

  Karaöz, Ö.M., 
  Yrd. Doç Dr. Meriç Çakır
  Akburak, S..

  2014

  Bir sarıçam+karaçam karışık meşceresinde örtü yangınını takiben toprak özelliklerindeki değişimin belirlenmesi

  Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP Birimi

  Doç.Dr. Sema CAMCI ÇETİN
  Y. Lisans Öğrencisi Aziz Emre YILMAZ

   

  2014

   

   Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalının Lisansüstü Dersleri

  Çevre Biyofiziği I

  Toprak Fizikokimyası I

  İleri Toprak Fiziği

  Toprak Enzimleri ve Madde Döngüleri

  Jeoistatistik I

  Kompost Yapım Tekniği

  Jeoistatistik II

  Bilimsel Makale Yazım ve Sunuş Tekniği

  Pedoloji I

  Veri Toplama ve Analizi

  Pedoloji II

  Çevre Biyofiziği II

  Toprak Süreçlerinin Modellenmesi

  Toprak Fizikokimyası II

  Toprak Biyolojisi

  Çevre Modellemesi

  Toprak Kirliliği

   

  Anabilim Dalının Öğretim Elemanları

  Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Meriç ÇAKIR

  Unvanı

  Adı Soyadı

  Dahili Telefon

  E-mail

  Prof. Dr.

  Sabit Erşahin

  3251

  acapsu@sabitersahin.com

  Doç. Dr.

  Meriç Çakır

  3295

  mericcakir@karatekin.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi

  Ebru Gül

  3275

  ebru@karatekin.edu.tr

  Arş. Gör. Dr. 

  Seval Sünal

  3276

  sevalsunal@karatekin.edu.tr

  Arş. Gör. Dr.

  Ülkü Dikmen

  3276

  ulkudikmen@karatekin.edu.tr

  Arş. Gör.

  Uğur KEZİK

   

  ugurkezik@karatekin.edu.tr