Orman Mühendisliği

Profesör Dr Muhammed Nuri Öner
nurioner@karatekin.edu.tr
7266
Profesör Dr Ceyhun Göl
ceyhungol@karatekin.edu.tr
3300
Profesör Dr İlker Ercanlı
ilkerercanli@karatekin.edu.tr
3259
Profesör Dr Sedat Keleş
sedatkeles@karatekin.edu.tr
3292
Profesör Dr Alkan Günlü
alkangunlu@karatekin.edu.tr
4045
Doçent Dr Yalçın Kondur
yalcinkondur@karatekin.edu.tr
3260
Doçent Dr Ender Buğday
ebugday@karatekin.edu.tr
3263
Doçent Dr Üstüner Birben
birben@karatekin.edu.tr
3262
Doçent Dr Meriç Çakır
mericcakir@karatekin.edu.tr
3258
Doçent Dr Muammer Şenyurt
msenyurt@karatekin.edu.tr
3287
Doçent Dr Serhat Ursavaş
serhatursavas@karatekin.edu.tr
3261
Doktor Öğretim Üyesi Bora İmal
bimal@karatekin.edu.tr
3278
Doktor Öğretim Üyesi Hasan Emre Ünal
hemre@karatekin.edu.tr
3305
Doktor Öğretim Üyesi Funda Oskay
fundaoskay@karatekin.edu.tr
3264
Doktor Öğretim Üyesi Ebru Gül
ebru@karatekin.edu.tr
3269
Doktor Öğretim Üyesi Figen Çakır
figencakir@karatekin.edu.tr
3264
Doktor Öğretim Üyesi Gamze Tuttu
gamzeertugrul@karatekin.edu.tr
3279
Doktor Öğretim Üyesi Semih Ediş
semihedis@karatekin.edu.tr
3300
Doktor Öğretim Üyesi Seval Sünal Kavaklıgil
sevalsunal@karatekin.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bulut
sbulut@karatekin.edu.tr
3310
Araştırma Görevlisi Ülkü Yılmaz
ulkudikmen@karatekin.edu.tr
3306/3273
Araştırma Görevlisi Ferhat Bolat
fbolat@karatekin.edu.tr
3271
Arş. Gör. Dr Özlem Meşe
ozlemeken@karatekin.edu.tr
3276
Arş. Gör. (öyp). Dr. Servet Pehlivan
spehlivan@karatekin.edu.tr
3281

Orman Botaniği

Araştırma Görevlisi Simge Çizgen
simgecizgen@karatekin.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı

Profesör Dr Nazan Keleş
nkuter@karatekin.edu.tr
8861
Profesör Dr Umut Pekin Timur
umutpt@karatekin.edu.tr
3288 - 8862
Profesör Dr Bayram Cemil Bilgili
bcbilgili@karatekin.edu.tr
2204 - 8863
Doçent Dr Ali Uğur Özcan
auozcan@karatekin.edu.tr
2230 - 8864
Doçent Dr Özgür Burhan Timur
obtimur@karatekin.edu.tr
2232 - 8871
Doçent Dr Gülay Karahan
gulaykarahan@karatekin.edu.tr
2226 - 8882
Doçent Dr Pelin Şahin Körmeçli
pelinsahin@karatekin.edu.tr
2424 - 8872
Doçent Dr Betül Tülek
betultulek@karatekin.edu.tr
2424 - 8865
Doktor Öğretim Üyesi Nuray Çiçek
ciceknuray@karatekin.edu.tr
8881
Öğretim Görevlisi Gamze Seçkin Gündoğan
gseckin@karatekin.edu.tr
1521
Arş. Gör. (öyp). Dr. Başak Özer
basakozer@karatekin.edu.tr
8866
Araştırma Görevlisi İbrahim Aytaş
aytasibrahim@karatekin.edu.tr
2424 - 8867