ÇAKÜ, bölgesel kalkınma için çalıştaylarla yol haritası belirliyor

Üniversitemiz, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşma ve İhtisaslaşma” projesini somut çıktılara dönüştürmek amacıyla “Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisaslaşma Çalıştayı” düzenledi

 

ÇAKÜ HABER MERKEZİ////

 

GEÇTİĞİMİZ 13 Ekim’de, Yükseköğretim Kurumu’nun, başvuruda bulunan 25 üniversite arasından seçtiği 3 üniversiteden biri olan Çankırı Karatekin Üniversitesi, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşma ve İhtisaslaşma” projesini somut çıktılara dönüştürmek amacıyla “Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisaslaşma Çalıştayı” düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayın açılış programına, Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve Prof. Dr. İbrahim Çiftçi, Akademik Birimler Koordinatörümüz Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, idari ve akademik personelimiz, sektör temsilcileri Medmar, Safir Tuz, Kuzka, KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı.

 

“TUZ PROJESİ, SADECE BİZİM DEĞİL TÜM ÇANKIRI’NIN PROJESİ”

Rektör Çiftçi, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, 2021 yılında atandıktan sonra 2022-2026 Stratejik Plan çalışmalarına başladıklarını, Stratejik Plan’da ifade ettikleri amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için de son iki yıldır çalıştıklarını ifade etti. Rektör Çiftçi, “Üniversitelerin, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanında, ürettiği bilgiyi topluma ve ekonomiye katkı sunacak şekilde geliştirmesi ve dönüştürmesi gerekiyor. Özellikle 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler, kökü geçmişte olan, akademik kültürü yerleşik hale gelmiş büyük üniversitelerden aldığı tecrübeyle yeni alanlar oluşturmaya başladı. Yükseköğretim Kurumu da kendini daha farklı bir yerde konumlama ihtiyacı duydu. 2007 yılından sonra kurulan üniversiteler için bulunduğu bölgeye, şehre katkı sağlasın diye ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma’ üniversitelere çeşitli roller belirledi. Bu nedenlerle bulunduğu ile katkı sağlayan, inovasyon ve girişimcilik esaslı bir üniversite olmayı da amaç olarak Stratejik Planımıza koymuştuk. Bunun altyapısını da çeşitli hedeflerle desteklemiştik. Bu amaç doğrultusunda daha önce kıymetli hocalarımızın başvuruda bulunduğu iki projeyi esas almıştık. Bu iki projeden birini biz özellikle Çankırı’nın potansiyelinin değerlendirilmesi açısından çok önemli bulmuştuk. Tuz, ilk müracaatta kabul görmedi. Geldiğimiz yıl bir müracaat daha yapmıştık. İkinci müracaatımızda da yeteri kadar bütçe olmadığı için bir sonraki aşamaya bırakılmıştı. Bu kadar emek ortadayken, bunun bir çıktıya dönüşmesi lazım dedik. Proje ekiplerimizi güçlendirdik ve aylarca üzerinde durduk, düşündük, toplantılarımızı yaptık. Sonunda, Çankırı’nın en büyük kaynağı olan tuzun değerlendirilmesi adına proje önerimizi tekrar sunduk. Yaklaşık 25 üniversiteye çağrı yapıldı. Bu 25 üniversite arasından bizim projemiz ilk 3 arasına girme başarısını gösterdi. Bundan dolayı da Sayın YÖK Başkanımızın ev sahipliğinde, Sayın Valimizin, Milletvekillerimizin katılımıyla Beratımız verildi. Berat, bizi çok duygulandırdı. Tabii ciddi bir emek ve beklenti var, günler boyunca süren uykusuzluklar var. Şunu gördük ki yapılan hiçbir emek zayi olmuyor. Bir şekilde karşımıza çıktı olarak dönüyor. Hiçbir şey olmasa dahi, vakti değerlendirme adına bizim hanemize yazılıyor ve aynı zamanda bir sonraki proje aşamalarında da tecrübe olarak kazanım ve katkısı söz konusu oluyor. Biz bu projeyi beratla taçlandırdık. Ama bundan sonra daha büyük bir sorumluluk omuzlarımıza binecek. Çünkü bu proje sadece bir proje ekibinin değil, sadece üniversitenin de değil, bu proje tüm Çankırı’nın projesi. O yüzden başta üniversitemizin ilgili tüm birimleri olmak üzere, Çankırı’da faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların da bu projede bir sorumluluğu var” diye konuştu.

 

“DUVARLARIMIZ ASLA ÖRTÜLÜ OLMAYACAK, TOPLUMLA, SANAYİYLE, STK’LARLA İÇ İÇE OLACAĞIZ”

Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisaslaşma Çalıştayı’nın aslında bir “yol haritası belirleme çalıştayı” olduğunu vurgulayan Rektör Çiftçi, daha sonra şöyle konuştu: “Biz, bulunduğumuz yerde paydaşlarla iş birliği yapacağımızı özellikle vurgulamıştık. Paydaşlarla yaptığımız bu iş birliği neticesinde bir dönüşüme vesile olacağız, bir katkıya vesile olacağız. Bu nedenle asla duvarlarımız örtülü olmayacaktır, toplumla, sanayiyle, farklı sektörlerle, STK’larla ve tüm paydaşlarımızla iç içe olacak şekilde bir yönetim anlayışımızı ortaya koymuştuk. Gittiğimiz her yerde, gerçekten güzel şeyler için, Çankırı adına çıktısı olan, katkısı olan projelerimiz için hep destek gördük. Daha önce stratejik planda bize destek veren tüm paydaşlarımıza burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama üniversite ekonomik, beşerî kalkınmayı da sağlayacak adımları atmaya başladı. Bugün proje tanıtımından sonra özellikle belirlediğimiz alanlarla ilgili grup çalışmalarımız olacak. Paydaşlarımızdan, bu grup çalışmalarına, potansiyelimize uyacak şekilde katkı yapmalarını bekliyorum. Bu, en az 5 yıl sürecek bir çalışma. Başlangıç, ne kadar sağlam temeller üzerine oturtulursa, gerçekten önümüzdeki 5 yıl içinde ciddi manada katkı sunmuş olacağız. Projenin akademik boyutu olduğu gibi, toplumsal katkı ve aynı zamanda iktisadi kalkınma, sektör temsilcileri ile iş birliği, kamu-sanayi iş birliğinin de görüleceği alanları mevcut. O vesileyle başta yeni açtığımız, ‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne sahip ÇAKÜ Teknokentimiz, Teknoloji Transfer Ofisimiz, Proje Destek Ofisimiz, yapılandırmaya çalıştığımız yenilikçi ve girişimci Proje Ofisimiz ve aynı zamanda Bölgesel Kalkınma Odaklı araştırma-uygulama merkezlerimiz ve koordinatörlüklerimiz yeniden yapılandırılarak bu 5 yılda zorlu, önemli, çıktısı güzel süreçlere ciddi manada katkı sağlayacaktır.”

 

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DE ÇALIŞTAYA KATKI SUNUYOR

Çankırı’nın en önemli hususunun insanı olduğunu, insanından sonra en büyük potansiyelinin ise tuzu olduğuna dikkat çekerek sözlerini sürdüren Rektör Çiftçi, şunları söyledi: “Çankırı’nın tuzuyla ilgili gerçekten çok ciddi manada yatırım yapan temsilcilerimiz burada. Ben kendilerine burada teşekkür ediyorum. Tuzun işlenmesi ve farklı ürünlere dönüştürülmesi ve aynı zamanda yurt dışı ihracat potansiyelimizin olması, bunun giderek artması aslında bizim için çok güzel çıktılar. Ama bunu hep birlikte daha farklı boyutlara taşıyacağız. Bizim ürettiğimiz bilgi, sizlerin üreteceği teknoloji, finansman kaynakları, diğer temsilcilerimizin ifade edeceği fikirler, Çankırı’yı bir başka boyuta taşıyacaktır. Ben bugünkü ‘Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisaslaşma Çalıştayı’, üniversitemize, Çankırımıza ve tüm ülkemize hayırlı olmasını ümit ediyorum, katılımlarınız nedeniyle, üniversitemize, Çankırımıza vermiş olduğunuz destekler nedeniyle de burada etkisi olan tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.”

Akademik Birimler Koordinatörümüz Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran da yaptığı konuşmada, ÇAKÜ’nün artık bir ihtisas üniversitesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bugünden itibaren başlayan çalıştaylarımızda elde ettiğimiz sonuçlar da değerlendirilerek bir yol haritası ve stratejik plan oluşturacağız. Ardından İhtisaslaşma Koordinatörlüğünü kuracağız. Ardından projelerin oluşturulması, belirlenmesi ve takvim süreçlerinin oluşturulmasını izleyen bir süreç bizleri bekliyor. Daha sonrasında ise bütçelendirme ve finans kısımlarına başlayacağız. Oluşturulacak olan bütçeler, Bütçe Başkanlığına sunulacak. YÖK Başkanlığımıza da gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. Son olarak da projelerimiz başlayacak ve 5 yıllık süreçte bu projelerimizi başarılı bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz.”

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise bu noktaya gelene kadar çok kıymetli emekler verildiğine dikkat çekerek, “Bundan sonrası için tabii ki daha meşakkatli süreçlerin olduğunu değerlendirebiliriz. Önemli olan ilk aşamada, bugün gerçekleştirilen toplantının da amacı bu, yol haritamızı ifade etmek, ortaya koyabilmek ve bunu da sahiplenerek bu 5 yıllık süreç içerisinde ihtisaslaşmayı sağlamaktır” diye konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çankırı Koordinatörü Emre Akbıyık, kurum olarak çok spesifik bir iş yaptıklarını, Avrupa Birliği’nin katılım öncesi mali yardım aracı İPA’nın kırsal kalkınma bileşenini sahada uyguladıklarını belirtti. Bu kapsamda, ağırlıklı olarak özel sektöre, gerçek ve tüzel kişilere vermiş olduğumuz desteklerle sahada bir takım projeleri var etmeye çalışıyoruz. Üzülerek belirtmem gerekiyor ki tuz konusunda sadece bir projemiz hibe desteği almış. Yüzde 50 ila yüzde 80 arasındaki oranlarda hibe desteğini imkânını bulduğumuz bu programdan biz Çankırı’da tuz sektörüne sadece 1 başvuru alarak destek olabilmişiz. 2007 yılında kurulan kurumumuz, üniversitemiz gibi genç ve dinamik. Bu anlamda sahada var olmaya, hibe imkânlarını alternatif sektörlere ulaştırmaya canı gönülden çaba gösteriyoruz. Tabii ki bu işe bizimle birlikte sektörlerin de kulak kabartması, bizlere sahada omuz vermesi gerekmektedir. Bu yönüyle yapılan bu ihtisaslaşma çalıştayı büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Çalıştay, açılış programının ardından, Fen, Mühendislik, İktisat, Sağlık, Turizm, Sanat ve Toplum Bilimleri alanlarıyla ilgili Sağlık Bilimleri Fakültesinde Prof. Dr. Özcan Özkan, Fen Fakültesinde Prof. Dr. Ela Özkan Canpolat ve Edebiyat Fakültesinde Prof. Dr. Ersoy Yılmaz’ın moderatörlüğünde yapılan çalışmalarla devam etti.

Yayınlanma Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma
Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma