Fakültemizden Ortak Proje Çalışması Başarısı

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2022 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’nca Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hayati ZENGİN’in yürütücülüğünde Üniversitemiz, Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlker ERCANLI ve Doç. Dr. Muammer ŞENYURT’un araştırmacısı olduğu “Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Sarıçam Meşcereleri için Mobil Lidar Tarama Teknolojisi Kullanılarak Ürün Çeşitleri Miktarının Belirlenmesi ve Optimum Boylama Modeli Geliştirilmesi” adlı proje desteklenmeye uygun görülmüştür.

Üniversitemiz ile Düzce Üniversitesindeki araştırmacıların ortak yürüteceği bu proje çalışması ile günümüzde yenilikçi bir teknoloji olan Lidar tarama teknolojisi ile ormanlarımızdaki başta ağaç hacmi olmak üzere çeşitli ürün çeşitlerinin ölçüm ve tespiti yapılacaktır. 

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi