İş Akış Şemaları

Fakültemiz İş-Akış Şemaları aşağıda sunulmuştur. İstediğiniz iş akış şemasını görmek için ilgili PDF simgesine tıklayınız.

Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri Akış Şeması
Fakülte Kurulu İşlemleri Akış Şeması
Fakülte Yönetim Kurulu İşlemleri Akış Şeması
Akademik Genel Kurul İşlemleri Akış Şeması
Kongre, Konferans, Sempozyum, Seminer, Kurultay, Çalıştay, Panel vb. Düzenlemeİşlemleri Akış Şeması
Bölüm Kurulması
Anabilim Dalı Kurulması
Ders Dağılımı Hazırlama İşlemleri
Profesör Temsilcisi, Doçent Temsilcisi, Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Seçimi (Fakülte Yönetim Kurulu)
Profesör Temsilcisi, Doçent Temsilcisi, Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Seçimi (Fakülte Kurulu)
1416 Sayılı Kanuna Göre Öğretim Elemanı  Yetiştirme Programı
Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı
Sınav Programı Hazırlama İşlemleri
Kayıt Yenileme Ders Seçme İşlemleri
Ders Muafiyeti İşlemleri
Kayıt Dondurma İşlemleri
Kayıt Silme İşlemleri
Öğrenci Staj İşlemleri
Özel Öğrenci İşlemleri
Öğrenci Disiplin İşlemleri
Burs İşlemleri
Yatay Geçiş İşlemleri
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri
Öğrenci Temsilci Seçimi
Erasmus Programı Giden Öğrenci
Erasmus Programı Gelen Öğrenci
Farabi Mevlana Giden Öğrenci
Farabi Mevlan Gelen Öğrenci
Sınav Notuna İitiraz İşlemleri
Öğretim Üyesi Dısında Öğretim Elemanı Alımı İşlemleri
Yıllık İzin Kullanımı
Hastalık İzni Kullanımı
Mazeret İzni Kullanımı
Aylıksız İzin Kullanımı
Kurum Dışı Görevlendirme İşlemleri
Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanının Görev Süresinin Uzatılması İşlemleri
Doktor Öğretim Üyelerinin Görev Süresinin Uzatılması İşlemleri İş Akış Şeması
Bölüm, Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri
Personel Disiplin İşlemleri
Ders Telafisi İşlemleri
Gelen-Giden Evrak İşlemleri
Arşiv Hizmetleri İşlemleri
Stratejik Plan Hazırlama İşlemleri
Bina ve Tesislerin Bakım-Onarımı İş Akış Şeması
Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması
Döner Sermaye İşlemleri İş Akış Şeması
Ek Ders İşlemleri İş Akış Şeması
Fazla Mesai İşlemleri İş Akış Şeması
İkinci Öğretim Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
Formasyon İşlemleri İş Akış Şeması
Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
Makine-Teçhizat Bakım-Onarım İşlemleri İş Akış Şeması
Doğrudan Temin ile Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması
SGK İşlemleri İş Akış Şeması
Yolluk İşlemleri İş Akış Şeması
Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akış Şeması
Haftalık Ders Programı Hazırlama İşlemleri