Neden Orman Fakültesi

Yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip, etkili düşünebilen, yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, bilgiye dayalı kıyaslama yapabilen ve analitik düşünebilen mezunlar yetiştiren köklü bir Fakülte

2000-2014 yılları arası 400 civarı mezunumuz olmuştur. Orman Mühendisliği bölümü 2000 yılından beri mezun vermekte olup, mezunlarımızın önemli bir kısmı açılan sınavlarda başarılı olarak kamu kadrolarına yerleştirilmişlerdir.  Ayrıca çok sayıda mezunumuz özel sektörde başarılı olmuş  kendi işlerini kurmuşlardır.

Hem kamu hem de özel sektörde çalışma imkanı

2006 yılından bu yana ormancılık alanında faaliyet gösteren bir çok şirket faaliyete geçmiştir. Orman Mühendisleri odası 2014 kayıtlarına göre 5531 sayılı kanuna göre kurulan ormancılık ve orman ürünleri alanında faaliyet gösteren  791 adet şirket bulunmaktadır. Özel sektör sayıları binlerle ifade edilebilecek Orman Mühendisine istihdam oluşturacak kapasiteye sahiptir. Her yıl ortalama 200-300 civarı Orman Mühendisi devlette çalışma imkanı bulmaktadır.

Köklü bir Fakülte ve Yüksek Eğitim kalitesi ve olanakları

“Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi adı ile 1995 yılında” Çankırı`da kurulmuş olan Fakültemiz, daha sonra 2007 yılında kurulmuş olan Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlanmış ve adı "Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi" olarak değiştirilmiştir.  Fakültemiz gelişen dünyada kendisine verilmiş olan sorumluluğun bilinciyle hareket ederek fiziki, idari ve akademik altyapısını hızla tamamlamıştır.  Halen iki bölüm altında 12 anabilim dalında 3  profesör, 6 doçent, 18 Yrd. Doçent, 1 okutman ve 17 araştırma görevlisi ile hizmet verilmektedir.  Gelişen ve değişen şartlar gereği akademik kadromuzu ve teknik alt yapımızı daha da güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Bu yüksek eğitim kalitesinin sağlanmasında, Orman Mühendisliği bölümündeki nitelikli akademisyenlerimiz tarafından teknik donanımın (laboratuarlar,  atölyeler, vs) etkin şekilde kullanılması ve öğrencilerimizin kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri ana faktördür.

 Teknik geziler, staj ve derslerde yapılan uygulama arazi çalışmaları ile teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme imkanı. Fakültemize ait Araştırma Ormanı ve Sera ile öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratik olarak uygulama imkanı bulmaktadırlar.

Programlarımızın müfredatları ulusal ve uluslararası endüstri ve kamu kurumlarının gereksinimlere ve beklentilerine cevap verebilecek şekilde Bologna ve MÜDEK kriterleri esas alınarak oluşturulmuştur.

Burs İmkanı

Bu programa (Orman Mühendisliği), 2016 ÖSYS’de ilk 15 tercihinde yer verip, söz konusu programa yerleşen ilk 3 öğrenciye kesin kayıt yaptırmaları halinde zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla aylık 600 TL (12 ay boyunca) "YÖK Bursu" verilecektir. Her yıl verilecek "YÖK Burslarının", yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

 "YÖK Burslarını" almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

 Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye Yükseköğretim Kurulunun internet sayfasında yer alan http://www.yok.gov.tr/web/guest/534 adresinden ulaşılabilecektir.

İyi yetişmiş ve deneyimli Öğretim Üyesi kadrosu

Öğretim Elemanlarımızın %40’ı  Çankırı Orman Fakültesi mezunudur. Bunun yanında Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi gibi saygın ve köklü üniversitelerden mezun öğretim elemanlarımızda fakültemiz bünyesinde görev yapmaktadır. Fakültemizde Öğretim üyeliği görevi için gerekli tüm aşamalar, Fakültemizden mezun bütün öğrencilerimize eşit koşullarda açıktır. Öğrenci kontenjanının düşük olmasının ve öğretim üyesi sayısının fazla olması sebebi ile öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısının fazladır ve bunun avantajı ile öğrenciler, uygulamalı derslerde birebir uygulama yapma şansına ve öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmalarına aktif olarak katılabilme şansına  sahiptirler. Ayrıca öğrencilerimiz bitirme tezleri kapsamında TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri için yurt içi araştırma programından da yoğun bir şekilde yararlanmaktadırlar.  Her öğrencinin istediği zaman destek alabileceği danışman öğretim üyesinin bulunması, öğrencilerin ilk yıldan itibaren ilgi alanları doğrultusunda bilinçlendirilmesine olanak sağlamaktadır.


Yabancı dil öğrenme avantajı

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet göstermekte olan Çankırı Karatekin Üniversitesi Wairiki Enstitüsü (Yeni Zelanda) Uluslar Arası Dil Öğrenme Merkezi`nde İngilizce, Fransızca ve Almaca dillerine yönelik uluslararası düzeyde eğitim verilmekte olup, bu olanak bütün öğrencilerimize açıktır. Bu dil merkezimiz, öğrencilerimizin Erasmus gibi uluslararası değişim programlarına hazırlanmasında son derece etkili ve faydalı olmaktadır.  Dil Merkezimizde halen dördü yabancı uyruklu olmak üzere sekiz yabancı dil uzmanı görev yapmaktadır. Birçok öğrencimiz bu merkezde öğrendikleri yabancı dil sayesinde daha sonra gerek yurt içi gerekse yurt dışında önemli etkinlik ve görevlerde yer alabilmişlerdir.  

   
Öğrenim hayatınız boyunca eğitiminizi farklı üniversitelerde tamamlama fırsatı

Erasmus Programı ile öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz Avrupa’nın farklı ülkelerinde eğitim programlarına katılmaktadır. Sizler de Erasmus, Mevlana ve Farabi programları ile öğretim süreniz boyunca yurt içi ve yurt dışı farklı üniversitelerde dersler alarak eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Detaylı bilgi için: http://relationsoffice.karatekin.edu.tr/
 
Bilime yaptığı katkılarla ulusal ve uluslararası camiada saygın bir yere sahip örnek bir kurum

Fakültemiz, gelişen ve değişen ülke ve dünya şartlarını takip ederek eğitim-öğretim ve bilimde, dinamik bir kalite seviyesini yakalamayı ve alanında öncü olmayı hedeflemektedir. Türk Yüksek Öğretim Sisteminin Reformu olarak bilinen Bologna Kriterlerinin öngördüğü eğitim sistemini tam anlamıyla uygulayan Fakülteler arasında olmamız, bu alanda öncü kurum olma yönündeki kararlılığımızı yansıtmaktadır. 

2014 yılında Havza Yönetimi Sempozyumu ve 2015 yılında Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumuna ev sahipliği yapan fakültemiz Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi ve Anatolian Bryology dergileri ile bilim dünyasına katkı sağlamaktadır.

Akademik kadromuzun yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini büyük oranda karşılamakta ve eğitim-öğretim ve bilimde kalitenin artırılması yönündeki her türlü çalışmayı ve faaliyeti desteklemekteyiz.

Ormancılık Mesleğinin geleceğinin sigortası olan genç bilim insanlarının yetiştirilmesi de ana hedeflerimiz arasındadır.  Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Orman Mühendisliği anabilim dalında halen 78 Yüksek lisans ve 13 Doktora öğrencisi eğitim görmektedir.  Ayrıca, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında da Fakültemiz adına değişik üniversitelerde eğitim görmekte olan 6 ÖYP Araştırma görevlimiz bulunmaktadır.  

Farklı spor branşlarında spor yapma imkanı: Basketbol, Voleybol, Futbol, Güreş, Masa Tenisi, Badminton dallarında yapılan turnuvalarda Fakülte ve Yüksekokullarımızın takımları birbirleriyle yarışmaktadırlar.Üniversitemizde 3 adet kapalı spor salonu 1 adet Sağlıklı Yaşam Merkezi (Fitness Salonu) bulunmaktadır. Türkiye’deki ilk 3 önemli projeden biri olan 9500 m2 büyüklüğündeki Spor Salonu 630 kişilik tribünü olan çok fonksiyonlu ve donanımlı bir tesistir. Spor tesisinin içerisinde; jimnastik salonu, fitness salonu, badmington salonu, antrenman salonları, kafeterya, toplantı odası ve 4 adet derslik bulunmaktadır.

Çankırı`nın ve çevre illerin güzelliklerini ve imkanlarını yaşama imkanı

Küçük ve güvenli bir şehirde yaşarken büyükşehirlerin imkanlarından yararlanma imkanı: Çankırı-Ankara 2 saat, Çankırı-Bolu  3 saat Çankırı Kastomonu 2 saat, Çankırı Eskişehir 3 saat

Çankırı ilindeki Milli Parklar ve tabiat parklarında ( Ilgaz Dağı Milli Parkı,Hazım Dağlı Milli Parkı, Kadın Çayırı Tabiat Parkı, Kenbağ Tabiat Parkı), Yayla ve göletlerde (Kırkpınar Yaylası, Alpsarı Göleti ve benzeri mesire yerleri) öğrencilerin doğa turizmi (doğa yürüyüşü,yamaç paraşütü, kuş gözlemciliği), kış turizmi (kayak), yayla turizmi, olta balıkçılığı, at biniciliği yapma imkanları bulunmaktadır.