Öğretim üyemizden TÜBİTAK 1002A Hızlı Destek Projesi

TÜBİTAK 1002A Hızlı Destek Projeleri kapsamında Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Ögretim Üyesi Doç. Dr. Betül TÜLEK`in yürütücüsü olduğu  "Çankırı Kent Parkları Rotasındaki Yeşil Alanların Isıl Konfor Üzerindeki Etkisinin İklim Düzenleyici Ekosistem Hizmetleri Bağlamında İncelenmesi" başlıklı proje desteklenmeye uygun görülmüştür.

Yayınlanma Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba