İç Kontrol

ÜNİVERSİTEMİZ 2022 YILI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

 

Harcama yetkilisi kararlılık beyanı

Hassas Görevler

İş akış formları

Hizmet envanteri

Hizmet standartları

Birim görev tanımları

Personel görev tanımları